You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Övrigt

Grop, närmast rund, 2 m diam och 0.2 m dj. Övervuxen med mossa och lav.Vid provstick med jordsond konstaterades gammal markyta NV om gropen. Även okulärt kan en svag vall urskiljas på denna sida. I en provgrop, 0.4x0.3 m (Ö-V) och 0.1 m dj, i vallen VNV om gropen iakttogs dock ingen tydlig, gammal markyta. Ej heller framkom några indikationer, som skulle tyda på en boplatsgrop. Urlakningsskiktet i…