You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, närmast rund, 7 m diam, bestående av en närmast rund grop, 5 m diam och 0.5 m dj. Kring kanten en vall, 1-1.5 m br och 0.2m h. Mot ÖSÖ avtappningsränna, 1 m l, 1 m br och 0.1 m dj. Bevuxen med några unga tallar och björkar samt några äldre tallstubbar.Tjärdalen har i sen tid varit utsatt för täkt i N delen, vilket gör den täktgropsliknande.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Info…