You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, ca 90x90 m (N-S), bestående av en husgrund, enstaka grundstenar, en röjd yta samt enstakaröjningsrösen.Husgrunden är 8x5 m med spismursrest. Enstaka grundstenar efter ytterligare byggnader finns i anslutning till husgrunden. Bevuxen med gräs, örter, lövsly samt unga tallar och granar.Enligt ekonomiska kartan fanns en uthusbyggnad på platsen under 1940-talet…