You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, närmast oval, 13x10 m (N-S), bestående av en grop, närmast rund, 4.5 m diam och intill 0.1 m dj, omgiven av en vall, 2-5 mbr och 0.2-0.6 m h, med en öppning i S (S) samt framför öppningen en grop, oregelbunden, närmast oval, 2.5x1.5 m (N-S) och 0.3 mdj, omgiven av en otydlig vall, 0.5-1.5 m br och intill 0.1 m h. Ivallarna är ställvis synliga stenar. Bevuxna med ett tiotal tallar och et…