You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Övrigt

Sentida grop (täktgrop?), närmast oval, 2x1.3 m (N-S) och 0.3 m dj. Övertväras av traktorspår, varför tillplattade och delvis nedrasade kanter. Övermossad. Bevuxen med en kullfallen ungbjörk med rotskott.De flesta av ett femtontal provstick med jordsond visade inget urlakningsskikt. Detta var helt etydigt i gropens mellersta till N del, där kraftigt humusblandad sand konstaterades ner til 0.25-0.3…