You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplatsgrop

Boplatsgrop?, närmast rund, 1.7 m diam och intill 0.1 m dj, omgiven av en vall, 1.5-2.5 m br och under 0.1 m h. I boplatsgropens ÖSÖ och S kant samt i N vallen är tre mindre delvis synliga naturliga stenar. Två halvruttna stubbar i Ö delen.I två provgropar, 0.15x0.15 m st och 0.15 m dj, i NV samt SÖ vallen kunde konstateras att vallen är mycket tunn, enbart 0.05 m tj. Under vallen iakttogs en gamm…