You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kokgrop

1) Kokgrop(?), närmast rund, 2 m diam och 0.3 m dj, omgiven av envall, 1-2 m br och 0.1-0.2 m h. Bevuxen med två tallar och två tallplantor. Vid provstick i kokgropens botten konstaterades en skärvstenspackning. Skärvsten konstaterades även i en provgrop i kokgropens Ö kant. Urlakningsskiktet i vallen varierade från 1 cm till1 dm.28 m ÖNÖ om nr 1 är:2) Boplats av stenålderskaraktär(?), ca 37x34 m …