You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, närmast rund, 6x5 m (80-280cg), bestående av en grop,3,5x3 m och 0,1 m dj. Omgiven av en vall 2-3 m br och 0,2 m h,med öppning i Ö, 1 m br. Omedelbart Ö om öppningen i vallen ettområde 2x2 m och 0,1 m dj. Beväxt med 1 tall, lövsly ochenbuskar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.