You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämning av efter torpställe, bestående av en husgrund8x6 m (380-180cg), en stensockel 0,2 m h, en spismursrest 2 m idiam och 0,4 m h. En källargrop i grundens S del. Husgrundenbeväxt med 2 tallar, ett flertal granar och en björk. Etttomtdike löper längs husgrundens V sida. N och Ö om husgrunden enodling ca 50x30 m (Ö-V) begränsas av diken i N, V och i S. Namnet"Larsstuggärda" komplettera…