You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 2husgrunder, 1 grop, 1 grushög, röjda odlingsytor och 1 stenmur.Husgrunden i områdets SV del, är 6x5 m (380-180cg) bestående aven övertorvad stensockel, 0,1-0,2 m h samt beväxt medrallarrosor, brännässlor och en rönn. 30 m V om 1 är 2) Husgrund,sentida torpställe, 6x5 m (70-270cg) bestående av en övertorvadstensockel, 0,1-0,2 m h och 1-1,5 m br…