You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

1) Tjärdal, närmast rund, 13 m i diam, bestående av en grop 4 m idiam och 0,2-0,3 m dj. Omgiven av en vall 3,5-5 m br och 0,2-0,4m h med i Ö en öppning 1,3 m br. Beväxt med 3 björkar och 3sälgbuskar. Omedelbart S om 1 är en grop närmast rund, 5 m i diamoch 0,5 m dj. Vall i V delen 2-3 m br och 0,2-0,3 m h.Anläggningen troligen uppkommen vid anläggandet av tjärdalen. 10m 210cg om 1 är 2) Tjärdal, n…