You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, närmast rund, 12 m diam, bestående av en grop, 2 m diamoch 0,2 m dj, omgiven av en vall, 5 m br och 0,3-0,7 m h med enöppning i Ö, 1,5 m br. Beväxt med 3 aspar, ett 20-tal björkar,ett 10-tal granar och enstaka enbuskar. Runt om tjärdalen är engrävd ränna i N-V-S. Nedanför tjärdalen i Ö är en vägbank.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.