You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

1) Tjärdal, närmast oval, 15x8 m (35-235cg), bestående av 2gropar. Den ena, högre belägen, är närmast oval, 4x3 m(340-140cg) och 0,3 m dj. Vall kring kanten, 1,5-2,5 m br ochintill 0,1 m h. Den andra gropen är utsträckt oval, 5x 1,7 m(35-235cg) och 0,2 m dj. Vall kring kanten i NÖ och SÖ, 1,5-3,5 mbr och 0,1-0,3 m h. 11 m 10cg om nr 1 är 2) Tjärdal, närmastoval, 16x11 m (55-255cg), bestående av en…