You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sammanförda lämningar

Bebyggelseområde, 360x100 m (NNÖ-SSV). Inom området är sjuhusgrunder, två tjärdalar och två brunnsgropar.Husgrunderna är 6-9x5-6 m. Tre har spismursrest, två utgörsendast av spismursrest, 1.7x1.5 m och 0.4 m h. Två husgrundersaknar spismursrest.Tjärdalarna är ovala, 4-11x3.5- 9 m (NV-SÖ), bestående av engrop, 2-4x1.5-3 m och 0.1-0.3 m dj, omgivna av vallar, 1-2 m broch 0.2-0.4 m h. Avtappningsränn…