You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Fossil åkermark, ca 200x60 m (Ö-V), bestående av närmast trerektangulära åkerytor och ca 30 röjningsrösen. Åkerytorna är50-60 m l (NNV-SSÖ) och 20-40 m br. Två av åkerytorna avgränsasav åkerhak i V respektive VSV, 0.1-0.2 m br och 0.1 m dj.Röjningsrösena är 2.5-5.7 m l, 2.5-3 m br och 0.2-0.3 m h.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.