You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, historisk tid

Kolarkoja, oval, 5x4 m (NNÖ-SSV), bestående av en vall, 1.2 m broch 0.2-0.3 m h. I mitten är en försänkning, 2 m l, 1.5 m br och0.1 m dj. I NNÖ delen är en spismursrest, rektangulär, 1.5x1.1 moch 0.2 m h. Beväxt med en tall och björk.3.5 m Ö om 1 är:2)Kolbotten.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.