You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, historisk tid

1)Tjärdal, oval, 12x10 m (ÖSÖ-VNV), bestående av en grop, 7x5 moch 0.3 m dj, omgiven av en vall, 1.5-2 m br och 0.3-0.4 m h.Avtappningsränna i V, 5 m l, 0.4 m br och 0.3 m dj.10 m NNÖ om tjärdalen är:2)Kolarkoja, oval, 4x3 m, bestående av en vall, 0.7 m br och 0.2m h. I SÖ delen är en spismursrest, 1x0.7 m med en öppning i NV.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas elle…