You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, historisk tid

Kolarkoja, oval, 5x4 m (ÖNÖ-SSV) bestående av en vall, 1 m br och0.1-0.2 m h med i SV en spismursrest, rektangulär, 1.5x1.2 m och0.3 m h. Beväxt med ett tiotal ungtallar och en björk.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.