You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, närmast rund, 13 m diam, bestående av en grop, 6 m diamoch 0.5 m dj, omgiven av en vall, 3-4 m br och intill 0.3 m dj.Avtappningsränna i N, 7 m l (N-S). 0.5-1 m br och 0.1 m dj.Beväxt med ett tiotal tallar, ett femtal björkar och ett femtalunggranar.Utanför tjärdalen, i avtappningsrännans förlängning, är en grop,7x1.5-2 m (N-S, NV-SÖ) och 0.2-1.2 m dj, plats för tjärtunna. Igropens syns ä…