You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, historisk tid

1)Skärvstensförekomst. Inom angivet område, 9x2 m (ÖNÖ-VSV)iakttogs i dikesskant ett tjugotal skärvstenar.25 m om 1 är:2)Husgrund, oval, 6x5 m (NÖ-SV), bestående av en uppskottad vall,1 m br och 0.1-0.3 m h. Spismursrest i ÖSÖ. Beväxt med etttiotal björkar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.