You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Färdväg

Spång, ca 300 m l och 0.5 m br, bestående av två parallella raderav stockar, 0.1-0.25 m diam lagda i spångens riktning. Underspången vinkelrätt mot densamma, finns med jämna mellanrumstockar, 1 m l. Delvis beväxt med mossor.Spången, som delvis ligger under vatten och delvis är förruttnad,härrör enligt Erling Weinz (f. 1935), Kangos, från stigen mellanKangos och Kärendöjärvi, som var i bruk till i …