You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, oval, 7x6 m (Ö-V), bestående av en grop, 3 m diam och0.2 m dj, omgiven av en vall, 1.5-2 m br och intill 0.4 m h.Avtappningsränna i S, 4 m l (N-S), 0.3 m br och 0.1 m dj. Beväxtmed en tall, ett tiotal tallplantor och en unggran.Utanför tjärdalen, i avtappningsrännans förlängning, är en grop,2x1 m (N-S) och 0.1 m dj.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller …