You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, närmast rund, 11 m diam, bestående av en grop, 5 m diamoch 0.4 m dj, omgiven av en vall, 2-3 m br och 0.1-1 m h.Avtappningsränna i V, 5 m l (Ö-V), 0.7 m br och 0.1 m dj. Beväxtmed två tallar, ett femtal granar och sly.Utanför tjärdalen, i avtappningsrännans förlängning, är en grop,6x2 m (Ö-V) och intill 1 m dj, plats för tjärtunna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information k…