You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, oval, 14x12 m (N-S), bestående av en grop, 6 m diam och0.5 m dj, omgiven av en vall, 3-4 m br och 0.2-1.3 m h.Avtappningsränna i V, 6 m l (Ö-V), 0.5 m br och 0.3 m dj. Beväxtmed ett tjugotal tallar, enris och sly.Utanför tjärdalen, i avtappningsrännans förlängning, är en grop,5x2 m (Ö-V) och intill 1.5 m dj, plats för tjärtunna. I vallensV del syns förruttnat timmer.

OBS. Fritexterna är …