You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, oval, 14x12 m (N-S), bestående av en grop, 7 m diam och0.5 m dj, omgiven av en vall, 3-4 m br och intill 0.8 m h.Avtappningsränna i Ö, 7 m l (Ö-V), 1 m br och 0.1 m dj. Beväxtmed ett femtontal tallar, ett femtal sälgar och rikligt medunggranar och ungbjörkar.Utanför tjärdalen, i avtappningsrännans förlängning, är en ränna,12 m l (Ö-V), 1.5-3 m br och 0.3-1.3 m dj, på långsidan omgivenav v…