You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Färdväg

Spång, ca 450 m l (NÖ-SV) och 0.5 m br, bestående av tvåparallella rader av stockar, 0.1-0.2 m diam, med planhuggenöversida lagda i spångens riktning. Under spången, vinkelrättmot densamma, kändes vid provstick här och där stockar, 2-3 m l.Delvis beväxt med mossor.Spången, som delvis ligger under vatten och delvis är förruttnad,härrör enligt Erling Weinz (f 1935), Kangos, från stigen mellanKangos …