You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

1) Röse, 12 m diam och 1.2 m h. Stenarna är 0.2-0.4 m st. Imitten ett block, 3x2x2 m intill blocket SÖ-NÖ är en oregelbundengrop, 3x1.5 m (N-S) och 1.4 m dj. Stenmaterial har tagits ur SÖ-Sdelen. Övermossad. Bevuxen med två granar.13 m V om nr 1 är:2) Röse, ovalt, 6x5 m (NV-SÖ) och 0.3 m h. Stenarna är 0.2-0.4 m st.I mitten ett block, 1.5x1.5x0.5 m st. SÖ om blocket är en grop,närmast rund, 1 m di…