You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

1) Tjärdal, oval, (NÖ-SV) 14.5x11 m. Bestående av en grop,oval, 5x4.5 m och 0.2 m dj. I SV finns en avtappningsränna, 5.5 ml(NÖ-SV), 0.8-1.0 m br och 0.4 m dj. I rännan finns en oregelbundengrop, 1.9x1.3 m st och 0.6 m dj. Bevuxen med ett tiotal björkarsamt ett fåtal tallar.23 m N om 1 är:2) Tjärdal, oval, 8.5x7 m (Ö-V), bestående av en grop, rund, 2.5 mdiam och 0.5 m dj. Omgiven av en vall, 0.5-2…