You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, inom ett område 150x50m (NNV-SSÖ), bestående av en husgrund?, en källargrop, röjda ytor,vegetationsförändring och grävda diken. Enligt Salmi i Littiänen(uppfödd i Persomajärvi) heter stället Ala Salmi

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.