You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fångstgrop

Fångstgrop, oval, 2.3x1.3 m (NÖ-SV) och 0.2 m dj, omgiven av envall, 2-2.5 m br och 0.1 m h. Rektangulärt bottenplan, 1.3x0.3 m.Igropen är en sten och i vallens ÖNÖ del några stenar, 0.1-0.2 m st(sprängstenskaraktär). I vallens NNÖ del är en gammal stubbe.Bevuxen med ett femtal lövbuskar samt tallplantor. Vid provstickframkom blekjord. I området är mycket sentida skräp samt någrasentida gropar och…