You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplatsgrop

Boplatsgrop?, närmast rund, 1.5 m diam och 0.2 m dj, omgiven aven vall, 1.0 m br och 0.1 m h. Bottenplanet är oregelbundet,1.0x0.2 m br (NNÖ-SSV). Bevuxen med en gran, omedelbart Ö ombottenplanet. Vid provstick i bottenplanet framkommer ett kraftigtblekjordsskikt.På 90 m och 150 m avstånd i N är ytterligare två gropar,boplatsgropar?

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan sakna…