You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplatsgrop

Boplatsgrop, oval, 3.0x2.5 m br (NNÖ-SSV) och 0.3 m dj, omgivenav en vall, 0.7-1.5 m br och 0.1-0.2 m h. Otydligt bottenplan, 0.3m diam. Omedelbart N om bottenplanet är en förhöjning, 1.5x1.0 m(Ö-V), sannolikt santida rotvälta. Bevuxen med fem granar och tvåtallar. Vid provstick i bottenplanet framkom ett kraftigtblekjordsskikt. I den omedelbara omgivningen är sentida,oregelbundna gropar, 1.0-2.0 …