You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Boplants utan synlig anläggning, med okänd utsträckning. Inom angivt område 60x20 m (ÖNÖ-VSV) påträffades i strandkanten och framnött i markytan intill sommarstuga ett 30-tal skörbrända stenar, ett 20-tal kvartsavslag, en kärna av kvartsitliknanden bergart och ett avslag av detsamma. Avslaget påträffades i områdets ÖNÖ-del intill sommarstugans V knut. Vid inventeringstillfället 1992 tillvaratogs e…