You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Härd

1.Härd, oval, 1.2x1 m och 0.1 m h, bestående av enskärvstenspackning av 0.1-0.15 m st stenar. Övermossad.6 m SV (?) om 1 är:2.Boplatsgrop?, rund, 1.2 m diam och 0.3 m dj omgiven av en vall 1-1.1m br och 0.1-0.2 m st stenar. Bevuxen med en tall, björksly och flerasmå tallar. 4 m om gropen är en sentida härd.8 m NÖ? om 1 är:3.Härd, oval, 1.2x0.6 m och 0.1 m h bestående av en skärvstenspackningmed 0.…