You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplatsområde

1. Boplats utan synlig anläggning, oklar begränsning, på smal landtunga mellan sjö och myr. Inom angivet område, 65x20 m (VNV-ÖSÖ) påträffades i gångstig och eroderade ytor sparsamt med skärvsten samt ett kvartsitavslag. Avslaget påträffades 12 m NV om nr 2. Inom 1 är: 2.Härd, rektangulär, 1.1x0.7 m (NÖ-SV) och 0.1 m h begränsad av kringkanten 0.1-0.2 m st stenar.

OBS. Fritexterna är inte kvalit…