You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplatsgrop

Boplatsgrop, oval 5x4m (NV-SÖ) och 0.5m dj, omgiven av en otydligvall, 3-4m br och 0.05-0.1m h. Skålformigt bottenplan. I NÖ vallenpåträffades vid sondning 7 skörbrända(?) stenar, 0.05-0.1m stora.Bevuxen med björksly och en tall.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.