You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Björkliden, Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av enhusgrund, 10x7 m (N-S), belägen i V delen av området, medgrundsten av huggen natursten, samt källargrop av cement.Slybevuxen.I området förekommer i övrigt enstaka odlingsrösen samt tvåstora vårdträd - björk. Öppen gårdsplan.Enligt ekonomisk karta från 1950 hette detta torp Björkliden.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information ka…