You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av enhusgrund, en källargrop samt ett vårdträd.Husgrunden är belägen i områdets NV del, är 20x7 m (NÖ-SV) ochbestår av stenfot av natursten samt en källargrop. Enstakarester efter cement och tegel ligger utspridda i och omkringgrunden.Källargropen är belägen i områdets SÖ del och utgör de endasynliga resterna efter bostadshuset. Ropen är ca 2.5 m …