You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, rund, 12 m diam, bestående av en grop, 4 m diam ochintill 0.4 m dj, omgiven av en vall, 3-4 m br och intill 0.7 m h,med i SSV en avtappningsränna, 7 m l (NNÖ-SSV), 0.5-1 m br och 0.1-0.3 m dj. Bevuxen med ett tiotal tallar, ett femtal björkar,ungbjörkar och sly. I avtappningsrännans förlängning, utanförtjärdalen, är en grop, 4x1.5 m och 0.8 m dj. Plats för tjärtunna.Gropen övergår i SV ti…