You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe. Inom angivet område,70x60 m (NNÖ-SSV), är två husgrunder och röjda ytor.Husgrunden, belägen i områdets N del, är 10x8.5 m (NV-SÖ) medstenfot av gjuten betong. Inne i grunden syns enstaka tegelstenar.Husgrunden, belägen i områdets S del, är 10x6 m (NV-SÖ) med stenfotav huggen natursten. Inne i grunden är en grop, algrop(?).

OBS. Fritexterna är inte kvalitet…