You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe. Inom angivet område,25x60 m (NV-SÖ), är två husgrunder, en brunnsgrop, röjda ytor ochröjningssten.Husgrunden, belägen i områdets NV del, är 10x6 m (NV-SÖ), medgjuten grund av betong, spismursrest av tegel och källargrop medväggar av betong.Husgrunden, belägen i områdets SV del, är 6x6 m (NV-SÖ), med gjutengrund av betong och spismursrest av tegel.Brunnsgrop…