You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, närmast rund, 13 m diam, bestående av en på den flackamarken uppbyggd förhöjning, intill 0.6 m h, med i N enavtappningsränna, 6 m l (N-S), 2 m br och 0.2-0.6 m dj. Bevuxen medett tiotal tallar och några björktelningar. Omedelbart N omtjärdalen, i avtappningsrännans förlängning, är en grop, 3x1.5 m stoch 0.5 dj, plats för tjärtunna. I terrängen runt tjärdalen, på ettavstånd av 10-30 m, fin…