You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, närmast rund, 18 m diam, bestående av en grop, 9x7 m(NNÖ-SSV) och 0.3 m dj, omgiven av en vall, 1.5-4 m br och intill1.3 m h, med i Ö en avtappningsränna, 12 m l (Ö-V), 1.5-2 m br och0.2-0.6 m dj. Bevuxen med ungbjörkar och ungtallar. I vallens Ödel, på ömse sidor om avtappningsrännan, är rikligt med"tjärdalsslagg".

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller …