You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Viste

Viste, uppgift om. Vid 1991 års inventeringstillfälle återfanns på N delen av myrholme på en terrrassering ovanför ett brantare parti en grävd grop, 3x2 m och 0.4 m dj. Invid gropen fanns en förhöjning med block synliga i kanterna, otydlig, kan möjligen vara uppkastat från gropen. Härdlämningar kunde ej återfinnas på platsen som är starkt övermossad och bevuxen med barrskog. Enligt äldre ortsbor s…