You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Plats med tradition

Plats för kolkfiske, enligt ortsbor. Vidinventeringstillfället utgjordes angiven plats av SVsluttande, flack sedimentmark där älven gör en böj mot Ö. Enmindre timrad byggnad fanns kvar på platsen.Enligt tidigare anteckningar beslöts 1753 att inrätta ett nyttkolkställe 3/8 mil ovanför byn, vilket överensstämmer med denav bybor utvisade platsen för ett senare kolkfiske.

OBS. Fritexterna är inte kva…