You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, rest av, inom ett ca 13x13 m st område har enligtmarkägaren påträffats rikligt med slagg. Slaggen harpåträffats i en nu delvis borttagen kulle, 13x13 m och 0.4-1.2m h. Enligt markägaren påträffades stora mängder slagg dåmarken uppodlades till trädgårdsland.Vid inventeringstillfället 1991 var platsen bevuxen med gräsoch ett flertal kraftiga granar. Provstick med jordsond visarpå sot- och k…