You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hög

Hög?, närmast rund, 5 m diam och 0.4-0.5 m h, av sand ochtämligen talrika delvis synliga stenar i ytan, 0.1-0.4 m st.Centralt i Ö halvan är en delvis synlig sten, 0.55x0.3 m (NNV-SSÖ) och 0.05 m h. Omedelbart utanför kanten i NNV-N är tvåstörre block, 1-1.7 m st. S kanten skäres av en stig tillbåtuppdragningsplats. I S halvan är en halvrutten stubbe.I en provgrop, 0.1x0.1 m, någon halvmeter N om h…