You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Boplats, okänd utbredning, ca 25X5m . Framnött i vägbana påträffades ett 15-tal skörbrända stenar. Tillägg RAÄ Dnr 321-1057-2001: Silvermuseet utförde en arkeologisk undersökning inom boplatsen, år 1997. Två åtskilda ytor och en provgrop undersöktes. I var och en av ytorna påträffades en skärvstenspackning. 1X0,5m resp 1,6X1,2m st. I båda fallen framkom ett kol och sotlager, ca 0,1m tj i nivå med …