You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Boplats av stenålderskaraktär. Inom angivet område, 40x7 m (NNV-SSÖ), påträffades på eroderad strand skörbränd sten samt ett 15-tal grå och blågrå kvarsitavslag samt 3 kärnor av kvarsit. Vid inventeringstillfället 1997 tillvaratogs 3 avslag.

- - Tillägg dnr 321-933-2008: På strandplan mot uddspetsen påträffades vid specialinventering år 2006, inom ett 10x3 m (NNÖ-SSV) stort område, spridda skörb…