You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Boplatsområde, undersökt och borttaget, ca 30x10-20m (VNV-ÖSÖ). Vid besiktning påträffades inom angivet område sparsamt med skörbrända stenar. Stenarna påträffades i markberedningsfåror. Vid inventeringen år 1986 påträffades ett 10-tal avslag av kvarts på åskrönet samt skärvsten på avsatsen nedanför. Brända ben påträffades vid en av skärvstensamlingarna.

Tillägg RAÄ Dnr 421-3212-1994: Silvermuse…